Enflasyon Nedir, Enflasyon Sepeti Nelerden Oluşur?

Haziran 10, 2018 Admin 1

Enflasyon nedir? (İng: Şişme) Kısaca, fiyatların genel seviyesindeki artıştır. Paranın alım gücünün azalmasıyla sonuçlanır. Enflasyon sepeti ise alım gücünün ölçüldüğü ürünlerin listesidir. Örneğin 2018’de aldığınız […]

Fransız İhtilali, Nedenleri ve Sonuçları

Haziran 4, 2018 Admin 0

Fransız İhtilali, halkın eşitlik, adalet ve kardeşlik sloganıyla monarşiye karşı ayaklanmasıdır. Bu ayaklanmanın herhangi bir ayaklanmadan farkı, ilk kez monarşi fikrinin tartışmaya açmış olmasıdır. Fransız […]

John Locke’un Toplum Sözleşmesi

Haziran 1, 2018 Admin 0

Liberalizmin kurucu temsilcisi olarak anılan John Locke, ortaya koyduğu temel ilke ve düşüncelerle ABD’nin bağımsızlığında öncü rol üstlenmişti. John Locke’un önemi, ABD’nin Bağımsızlık Bildirgesi incelendiğinde […]

Alemdar Mustafa Paşa ve Sened-i İttifak

Mayıs 26, 2018 Hüseyin 1

Alemdar Mustafa Paşa hakkındaki bu yazıda Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın “Meşhur Rumeli Ayanlarından Tirsinikli İsmail, Yılıkoğlu Süleyman Ağalar ve Alemdar Mustafa Paşa” adlı eserlerinden […]

Magna Carta ve Günümüze Etkileri

Mayıs 23, 2018 Admin 2

Magna Carta Latince ve “Büyük Ferman” anlamına geliyor. 1215 yılında İngiltere’de Kral (Yurtsuz) John soyluların zorlamasıyla, kendi mutlak haklarının bir kısmından vazgeçmişti. Monarkın yetkilerinin bir […]