Kategoriler
Açık Kültür Sosyal Bilimler

Spinoza ve Einstein’ın İnandığı Tanrı

Spinoza semavi dinlerden farklı olan Tanrı tasavvuruyla bir tartışma konusu olmuştur. Kimilerine göre ateistliğini gizliyordu, kimilerine göre deist kimilerine öğre panteist kimilerine göre ise başka bir şeydir. Spinoza’nın Tanrı anlayışı Einstein ve Goethe gibi isimlerin ona katılmasını sağlasa da mensubu olduğu Yahudi topluluğundan kovulmasına neden olmuştur. Einstein Spinoza için bir şiir yazmıştır ve şu sözü […]

Kategoriler
Açık Kültür

Beş Direniş Şarkısı: Enternasyonel Ve Diğerleri

Bir zamanlar sol dünyasındaki geniş kitlelerin güç aldığı ve bugün de bilinen birkaç önemli direniş şarkısı var bildiğim. Bu şarkılar Bella Ciao, Hasta Siempre, Viva la Quince Brigada ve Enternasyonel. Aslında bu listeye beşinci olarak Abdelkader şarkısını eklemek biraz zorlama oldu. Diğer üç şarkı faşizme karşı yazılmış şarkılar. Abdelkader ise Mısır’ın Fransızlara karşı direnişini sağlayan […]

Kategoriler
Açık Kültür Şirazi Sosyal Bilimler

Moda Makinesi Nasıl Çalışır?

Moda makinesi ilginç bir tabir olsa da benim uydurduğum bir şey değil (Motor of fashion). Moda makinesi derken satın alma eğilimlerimizden ve nasıl manipüle edildiğimizin üzerinde duracağım. Satın alınan her ürün fiyatı ne olursa olsun bir süre sonra demode olacak. Bu bilgi hepimizde var. Ayrıca o eşyanın o kadar etmeyeceğini içten içe bildiğimiz halde nasıl […]

Kategoriler
Açık Kültür

Deneysel Edebiyat

Potansiyel Edebiyat İşçiliği ya da Edebiyatta OULİPO Grubu OULİPO grubu Fransa’da, matematikçi, fizikçi ve edebiyatçı bir grup tarafından ortaya çıkmış, edebiyata deneysel bir boyut kazandırma gayesi güden bir gruptur. Deneysel edebiyat tanımı yapıldığında veya deneysel edebiyatın tarihçesi söz konusu olduğunda ilk bu gruptan bahsedilir çünkü bu grup deneysel edebiyatın kökenini oluşturmaktadır. OULİPO nedir? OULİPO aslında […]

Kategoriler
Açık Kültür

Eski Türkçe (Göktürkçe) Kelimeler Ve Anlamları

Eski Türkçe de diyebileceğimiz Göktürkçe kelimelerin önemli bir kısmını biraz değişmiş de olsa günlük dilde kullanıyoruz. Tabii bu demek değil ki Göktürkçe kelimelerin tamamı dilimizde yer alıyor ve kullanılıyor. Göktürkçe üzerinden çok zaman geçmiş. Türkçe, Arapça, Farsça, Fransızca ve diğer dillerden yeni kelimeler alıp zenginleşerek günümüze kadar gelmiş. Göktürkçe kelimeler de kullanılmaya devam ediyor. Eski […]

Kategoriler
Sosyal Bilimler

Fedakarlık Üzerine Lacan’cı Bir Bakış

Vicdanın kaynağı ve suçluluk duygusu üzerine bir yazı yazmıştım. Suçluluk duygusu öyle ya da böyle kaçınılmazdır. Çünkü o süperegodan doğar ve süperegoya ne kadar istediği verilirse daha fazlasını talep eder. Kendimizi günahlarımızdan ya da suçlarımızdan arındırdıkça daha fazlasını yapmaya çalışma eğiliminde olabiliriz. Bu konuyu daha fazla uzatmayayım önceki yazıda Freud’a dayanan bir yazı vardı konuyla […]

Kategoriler
Açık Kültür

Kahve Çekirdeğinin Serüveni

Kahve ağacının geçmişi tarih öncesi Afrika‘sına kadar uzanmakta ve bugün Etiyopya ve Kenya‘nın bulunduğu orta ve Batı Afrika‘da o dönemlerde, kahve ağacı olduğu varsayımlar arasında yer almaktadır. Sözü edilen yerlerde bugün bile yabani kahve çalıları, ağaçları bulunmaktadır. Kısaca Kahve Bitkisi Bol yağış alan ve ortalama sıcaklığın 18-24 °C arasında olduğu, don olayının görülmediği iklim kuşağında […]