Tarihin Sonu ve Son İnsan

Aralık 10, 2018 Admin 2

Tarihin sonu tezi, Tarihin Sonu Ve Son İnsan kitabında Francis Fukuyama’nın liberal demokrasinin artık insanlık tarihinin geldiği son halka olduğunu temel alan tezdir. Hegel ve […]

Nietzsche, Köle Ahlakı ve Üst İnsan

Kasım 18, 2018 Admin 2

Nietzsche cezbedici olduğu kadar tehlikeli bir filozof. Tarihin Sonu kitabında onun felsefesinin genel çizgisi hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerden önemli gördüğüm bir bölümünü alıntıladım […]

Ruhun Üç Parçası: Akıl, Arzu ve Thymos

Kasım 12, 2018 Admin 1

Thymos Sokrates’e göre insan ruhunu oluşturan üç şeyden biridir. Günümzüde özdeğer, öz saygı kelimelerine yakın gibi fakat bu kelimelerin tam karşılığı değil. J.J Rousseau’nun “amour-propre” […]

Girişimcilik, Başarı ve Şans Üzerine

Kasım 9, 2018 Admin 0

Başarı ve şans arasındaki ilişkiyi daha önce düşündünüz mü? Bu konuyu şuan düşündüyseniz muhtemelen şansın rolünün az olduğunu, başarının çalışmayla ve motivasyonla daha yakından ilişkili […]