BİLSEM Kriterleri Öğretmenler İçin Bir Pusula

BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezi) başvuru ekranında, BİLSEM’de öğretmenlik yapmak için belli koşullara göre puan verildiğini görüyoruz. Bu koşullara eklemeler yapılabilir fakat şimdiki haliyle de buradaki koşullar daha bir öğretmen olmaları veya daha iyi işler yapmaları için bir pusula olarak kullanılabilir. Bu koşulların bir kısmının sadece BİLSEM dışında görevler için aranmadığını biliyoruz. Bu koşulları sağlamaya çalışmak öğretmenlerin kişisel gelişimleri için de faydalı olacaktır.

1)Üniversitelerin lisans düzeyinde özel yeteneklilerle ilgili bölümünden mezun olmak (Üniversitelerin üstün zekâlılar öğretmenliği bölümü mezunları) 4,00

EĞİTİM DURUMU (En Son Mezun Olduğu Okul)

Tezsiz Yüksek Lisans İçin “Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı “ kabul edilecektir. Aday bu puanlamalardan sadece birini alabilecektir. Doktora yapmış aday ayrıca yüksek lisans puanı alamaz. Bu bölümden alınabilecek en yüksek puan 11’dir.

ÖDÜL VE CEZALAR

Takdir Belgesi vermeye yetkili amirlerce verilmiş olan Teşekkür Belgeleri değerlendirilecektir. Birden fazla belge varsa her bir türden sadece birer tanesi değerlendirilecektir. Merkezde ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından verilen Teşekkür Belgeleri kabul edilecektir. Bu bölümden alınabilecek en yüksek puan 9’ dur. Belgelerin komisyona ibrazı zorunludur. (OTOMATİK OLARAK GELMEKTEDİR)

Başarı Belgesi, Teşekkür Belgesi 2,00
Üstün Başarı Belgesi, Takdir Belgesi 3,00
Aylıkla Ödül 4,00
Kınama ve Ders Ücretlerinin Kesilmesi (Affa uğramış olanlar hariç) – 3,00
Her Türlü Aylıktan Kesme veya Maaş Kesme Cezası (Affa uğramış olanlar hariç) – 5,00
Kademe İlerlemesinin Durdurulması, Kıdem ve Derece İndirilmesi Cezası (Affa uğramış olanlar hariç) – 6,00

PROJELER

Proje yürütücüsü ayrıca görevli öğretmen olarak puan alamaz. Adayın projede görev aldığı resmi onaylı belge ibraz edilmelidir. Bu bölümden alınabilecek en yüksek puan 21′ dir.

Ulusal Projeler (TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı, EDES, SODES vb. Projeler Yürütücü 3,00
Görev Alan Öğretmen 2,00
Uluslararası Projeler ,TÜBİTAK Destekli Uluslararası Projeler, Avrupa Birliği Destekli Projeler (ERASMUS+, HORİZON 2020, COSME, IPA Kapsamındaki Projeler vb.) Yürütücü 4,00
Görev Alan Öğretmen 2,00

DANIŞMANLIKLAR

Katılım ve/ veya ödül belgelerinin ibrazı zorunludur. Yazılı ve görsel basın haberleri kabul edilmeyecektir. Bu bölümden alınabilecek en yüksek puan 7′ dir.

Danışmanlık yaptığı ekip ile ulusal yarışmalarda birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecesi almak 2,00
Danışmanlık yaptığı ekip ile “Bu Benim Eserim” yarışmasında ve TÜBİTAK ortaöğretim öğrencileri arası proje yarışmaları bölge sergisine katılmış olmak 2,00
Danışmanlık yaptığı ekip ile TÜBİTAK tarafından akredite edilen uluslararası yarışmalarda birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecesi almak 3,00

YAYINLAR

Çalışmanın yayımlanmış olma şartı aranır, yayıma kabul edildiğine ilişkin belge geçerli değildir. Yerel gazete ve dergilerde yayımlanan yayınlar kabul edilmeyecektir. Yayınların başvuru esnasında komisyona ibrazı zorunludur. Çeviri kitap ve makale kabul edilecektir. Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler kabul edilecektir. Ünite yazarlığı kabul edilecektir. Bu bölümden alınabilecek en yüksek puan 14’ tür.

Bildiri 2,00
Popüler Bilim, Teknik, Sanat, Tarih Dergilerinde Tez Konusu Dışında Yayınlanmış Makale 3,00
Hakemli dergilerde yayınlanmış makale 3,00
Tez konusu dışında yayınlanmış ISBN’ li kitap (Tek başına yazarı olduğu kitap için) 4,00
Tez konusu dışında yayınlanmış ISBN’ li kitap (Ortak yazarı olduğu kitap için) 2,00

SANATSAL FAALİYETLER

Sanatsal faaliyetler resim, edebiyat, hat, ebru, grafik, seramik, heykel, geleneksel el sanatları, müzik yapıtları, mimari projeler, tekstil, tiyatro, sinema ve benzeri sanat alanlarında özgün sanat yapıtlarını ifade eder. Sanatsal faaliyetin yazılı/ görsel basın haberi veya resmi makam oluru ile belgelendirilmesi gerekmektedir. Başvuruda etkinlik davetiyeleri kabul edilmeyecektir. Çekilen film ya da belgeselin ilgili kurumdan belge almış olma şartı aranır. Oynanan ve kadrosunda teknik olarak yer alınan tiyatro organizasyonları için ilgili kurumdan belge alınması gerekmektedir. (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Valilik, Belediye vb.) Yıl sonu ve belirli gün ve haftalarda yapılan etkinlikler sanatsal faaliyet olarak kabul edilmeyecektir. Bu bölümden alınabilecek en yüksek puan 23′ tür.

Edebiyat ve araştırma, resim, fotoğraf, grafik, karikatür, hat, ebru, tezhip gibi sanatsal alanlarda yer aldığı etkinlikler Katıldığı yarışmalar, yer aldığı karma sergiler 2,00
Aldığı dereceler (1., 2., 3.) 3,00
Tek başına açtığı sergiler 3,00
Sahne ve sinema sanatları alanında yer aldığı etkinlikler Çektiği film/belgesel (En fazla 1) 3,00
Yazdığı ve oynanan oyunu (Yıl sonu gösterisi vb. çalışmalar hariç) 2,00
Kadrosunda yer aldığı bir tiyatro oyunu (Teknik ya da oyuncu) 2,00
Müzik alanında mezuniyet durumu Konservatuar ya da müzik öğretmenliği bölümünden mezunu olmak 2,00
Müzik alanında yer aldığı çalışmalar Resmî beste yarışmalarında 1, 2 ya da 3. olmak 2,00
Görsel Sanatlar alanında mezuniyet durumu Konservatuar ya da görsel sanatlar öğretmenliği bölümünden mezunu olmak 2,00
Görsel Sanatlar alanında yer aldığı çalışmalar Resmî görsel sanatlar yarışmalarında 1, 2 ya da 3. olmak 2,00

ÇALIŞTAY ve KONGRELER

Başvuru tarihi itibariyle 5 yılını doldurmamış katılım belgeleri kabul edilecektir. Özel yetenek ve kendi alanları ile ilgili çalıştay ve kongreye katılım belgeleri kabul edilecektir. Bu bölümden alınabilecek en yüksek puan 4’ tür.

Son 5 yıl içerisinde özel yeteneklilerle ilgili katılmış olduğu çalıştay, hizmet içi eğitim ve kongreler 2,00

YABANCI DİL

Bu bölümden alınabilecek en yüksek puan 5’ tir.

Son 5 yıl içerisinde alınan yabancı dil puanı

BİLSEM için aranan şartlar bunlar. Özellikle seminer ve hizmet içi eğitim çalışmaları BİLSEM’e göre seçilmiş. Bu alan başka olsaydı o alanın sertifikaları ve hizmet içi eğitimleri önemli olacaktı. İlgi duyduğumuz konularda sertifika edinmek işe yarayabilir.

BİLSEM hakkında daha fazla bilgi için buraya bakabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

Diğer 1.071 aboneye katılın
%d