Cogito Ergo Sum ve Descartesçı Kuşku

Ocak 3, 2019 Admin 0

Descartes felsefesinin çekirdeği Cogito Ergo Sum (Düşünüyorum öyleyse varım.) cümlesidir. Duyularına güvenmez Descartes. Duyular yanılabilir. Duyular yanılıyorsa varlığından emin olacağı bir zemin üzerine felsefesini kurmak […]

Reform, Nedenleri ve Sonuçları

Aralık 31, 2018 Admin 0

Reform nedir? Dinde Reform ya da Avrupa’da Reform olarak tanımlanan bu olay, Almanya’da Martin Luther önderliğinde başlayan, kilisenin dini, siyasi ve sosyal hayattaki rolünün değişimini […]

Nihilizm Nedir? Ve Bazarov’u Anlamak

Aralık 22, 2018 Admin 0

Nihilizm Latince “Hiç” anlamına gelen nihil sözcüğünden türemiş bir felsefi anlayış. Her şey anlamdan ve değerden yoksundur. Tüm değerleri ve her türlü otoriteyi reddeder. Tanrı, […]

Medeniyetler Çatışması Tezi

Aralık 13, 2018 Admin 0

Medeniyetler Çatışması tezi Samuel Huntington’ın dünyanın gelecekteki gündeminin ne olacağıyla ilgili. F. Fukuyama’nın Tarihin Sonu tezine karşılık yazılmış bir tez. Bu teze göre gelecekte mücadelenin […]

Tarihin Sonu ve Son İnsan

Aralık 10, 2018 Admin 2

Tarihin sonu tezi, Tarihin Sonu Ve Son İnsan kitabında Francis Fukuyama’nın liberal demokrasinin artık insanlık tarihinin geldiği son halka olduğunu temel alan tezdir. Hegel ve […]

Nietzsche, Köle Ahlakı ve Üst İnsan

Kasım 18, 2018 Admin 2

Nietzsche cezbedici olduğu kadar tehlikeli bir filozof. Tarihin Sonu kitabında onun felsefesinin genel çizgisi hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerden önemli gördüğüm bir bölümünü alıntıladım […]