Sürüngen Beyin Her Zaman Kazanır

Temmuz 11, 2019 Admin 0

Triune beyin teorisi, beyni üç bölüme ayıran ve hangi bölümün hangi işlerden sorunlu olduğunu açıklayan bir teori. Bu teoriye göre beynin sürüngen beyin denilen, hayatta […]

Milletlerin Kitle Sembolleri

Temmuz 5, 2019 Admin 1

Elias Canetti Kitle ve İktidar kitabında kitle sembollerinden bahsediyor. Yazar bazı milletlerin karakteristik özelliklerini, ülkenin coğrafyası ve tarihiyle ilişkilendirerek bir sembolle özdeşleştiriyor. Kitle sembolleri üzerinden […]

Cadı Ve Mesih (Cadıların Anlamı)

Haziran 14, 2019 Admin 2

Cadı meselesini kitle ve iktidar ilişkisinin bir yansıması olarak ele almak çok aydınlatıcı olacaktır. Cadı var mıdır? Cadı kavram olarak vardır. Cadı gerçekten var mıdır? […]

Kötülük Problemi Ve Gölge Tarafımız

Haziran 11, 2019 Admin 1

Kötülük problemi içinden çıkılamayacak bir konu. Netleştirilebilse bile çözülüp bir kenara bırakılabilecek bir konu değil. Yaşam devam ettikçe kötülük var olacak. Kötülük problemi yani kötülüğün […]