Alemdar Mustafa Paşa ve Sened-i İttifak

Mayıs 26, 2018 Hüseyin 0

Alemdar Mustafa Paşa hakkındaki bu yazıda Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın “Meşhur Rumeli Ayanlarından Tirsinikli İsmail, Yılıkoğlu Süleyman Ağalar ve Alemdar Mustafa Paşa” adlı eserlerinden […]

Magna Carta ve Günümüze Etkileri

Mayıs 23, 2018 Admin 0

Magna Carta Latince ve “Büyük Ferman” anlamına geliyor. 1215 yılında İngiltere’de Kral (Yurtsuz) John soyluların zorlamasıyla, kendi mutlak haklarının bir kısmından vazgeçmişti. Monarkın yetkilerinin bir […]

Savunma Mekanizmaları (Yaygın Olanlar)

Mayıs 20, 2018 Admin 0

Savunma mekanizmaları Sigmund Freud ve kızı Anna Freud’un, “ben” denilen varlığımızı koruma amacıyla kullandığımızı öne sürdüğü psikolojik kalkanlardır. Savunma mekanizmaları kaygıyla baş etmemizi sağlar. Bir […]

Toplum Sözleşmesi (J. J. Rousseau)

Mayıs 14, 2018 Admin 0

J. J. Rousseau’nun Toplum Sözleşmesi meşruiyetin kaynağı ve demokrasinin gelişimi açısından önemli bir belgedir. Rousseau’nun Toplum Sözleşmesi’ne gelmeden önce toplum sözleşmesi kavramı üzerinde durmak gerekir. […]

Nöro-Mimari ile Şehir Planlaması

Mayıs 2, 2018 Karagoz7 2

Şehir ve Psikoloji Dünyaca ünlü şehir planlamacıları, nörolog ve psikologlar nöro-mimari adı verilen bir anlayış ortaya attılar. Onlara göre şehir planlaması insan psikolojisini etkiliyor ve […]

Skolastik Düşünce ve Önemli Skolastikler

Nisan 25, 2018 Admin 2

Skolastik düşünce nedir? Bunu anlamak için Fuat Sezgin’den kısa bir açıklamayla başlayarak konuyu derinleştirmeye çalışacağım. Skolastik düşüncenin kökenleri ve uygulamaları hakkında ayrıntıya girmeden önce skolastik […]

Sokrates’in Savunması ve Bazı Ayrıntılar

Nisan 10, 2018 Admin 0

Üniversite felsefe dersinde Sokrates’in Savunması ‘nı rahmetli Ahmet Ceviz Hoca’dan dinlerken, Sokrates’in “Ben toplumu rahatsız eden bir at sineğiyim.” cümlesi üzerinden başlatmıştı dersi. Kendini yargılayanlara […]