Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa ve Hicaz-Yemen Cephesi

Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa ‘nın hayatını ve Hicaz-Yemen cephesindeki olayları Milli Eğitim Bakanlığı 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabından okuyalım. Kitapta konu öz olarak ve ciddi kaynaklara dayanarak ele alınmış.

I. Dünya Savaşı’nda Türk halkının vicdanında derin yaralar açan cephelerden birisi de Fahrettin Paşa’nın görev yaptığı Hicaz Cephesi idi. İngilizler uzun zamandır “Halifelik Arapların hakkıdır.” şeklindeki propagandalarla Arapları Osmanlı Devleti’ne karşı isyana kışkırtıyorlardı. I. Dünya Savaşı başladığında da İngilizlerin “bağımsız devlet kurma” vaadinden etkilenen Mekke Emiri Şerif Hüseyin Osmanlı Devleti’ne isyan etti.

Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa’nın “Yaşarken adını tarihe altın harflerle yazdıran komutan” dediği Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa, 1916’da Medine’ye gönderildi. “Çöl Kaplanı” namıyla meşhur Fahrettin Paşa, İngilizler tarafından desteklenen Mekke Emiri Şerif Hüseyin’e karşı, elinde bulunan son derece kısıtlı imkanlara rağmen Medine’yi iki yıl yedi ay savundu.

“Ölürüm de Peygamber kabrini çiğnetmem.” diyerek şehri isyancılara ve İngilizlere teslim etmedi. Kuşatma uzadıkça aç ve susuz kalan Osmanlı askerleri çekirge yiyerek Medine’yi savunmaya devam etti. Fahrettin Paşa, şehrin teslim edilmesini isteyen isyancılara Medinelilerin huzurunda şu cevabı verdi:

“Biliniz ki kahraman askerlerim İslamlığın göz bebeği olan Medine’yi son fişeğine, son damla kanına, son nefesine kadar savunmaya ant içmiştir. Bu asker Medine’nin enkazı içinde ve nihayet Ravza-i Mutahhara’nın altında kan ve ateşten örülmüş kızıl bir kefenle gömülmedikçe Medine kalesinin burçlarından ve Mescid-i Saadet minarelerinden Türk’ün al bayrağı inmeyecektir!”

(Mustafa Kesici, Medine Müdafi Fahreddin Paşa. s. 12)

Fahrettin Paşa, I. Dünya Savaşı bitene kadar Medine’yi teslim etmedi. O, ancak 13 Ocak 1919’da Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan aylar sonra, İstanbul’dan gelen yazılı emir üzerine şehri teslim etti ve esir düştü. Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa ‘nın hayatı:

ÇÖL KAPLANI: ÖMER FAHRETTİN TÜRKKAN (1868 – 1948)

Bulgaristan’ın Rusçuk kentinde doğdu. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra ailesiyle birlikte İstanbul’a göç etti. Erkân-ı Harbiye Mektebini bitirdikten sonra kurmay yüzbaşı olarak Osmanlı ordusuna katıldı. Balkan Savaşı’nda Edirne’nin geri alınmasında görev yaptı. I. Dünya Savaşı’nda çıkan Şerif Hüseyin İsyanı sırasında, zor koşullar altında, Medine’yi iki yıl yedi ay savunarak tarihe geçti. Bu büyük savunması nedeniyle kendisine “Medine Müdafi” ve “Çöl Kaplanı” gibi isimler verildi.

Medine savunması sırasında, Harem-i Şerif’te bulunan Mukaddes Emanetlerin İngilizlerin eline geçmemesi için İstanbul’a nakledilmesini hükûmete teklif etti. Teklifi kabul edilince bir komisyon kurarak tek tek kontrol ettirdiği Mukaddes Emanetleri, 2 bin askerin koruması altında, 25 Mayıs 1917’de İstanbul’a ulaştırdı. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Medine’yi teslim etti ve İngilizler tarafından tutuklanarak Malta’ya sürüldü.

1921’de serbest bırakılınca Millî Mücadele’ye katılmak üzere Ankara’ya geldi. TBMM tarafından Kâbil (Afganistan) Büyükelçiliğine atandı. Afgan halkından Millî Mücadele için büyük miktarlarda yardım topladı. 1948’in Kasım ayında
İstanbul’da vefat etti.

(Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, Cilt 12, s.87-89) Düzenlenmiştir.

Bir yanıt

  1. Fahretin Paşa hakkında Murat Bardakçı’nın Habertürk’de bulunan yazısını okuyabilirsiniz.

    https://www.haberturk.com/yazarlar/murat-bardakci/727818-kutsal-emanetlerdeki-hazineler-bugun-fahreddin-pasanin-sayesinde-bizdedir

Bir Cevap Yazın

Diğer 1.076 aboneye katılın