Hiçlik ve Mutlak Boşluk

Hiçlik deyince ne anlıyoruz ya da anlamalıyız? Hiçlik, yokluk ve boşluk arasında fark hakkında düşünürsek daha doğru bir hiçlik tanımına ulaşabiliriz. Bunun yanında bu yazıda, daha önce tümellerin ve zıtlığın olmadığını savunduğum gibi hiçliğin de olmadığını savunacağım. Wittgenstein‘cı bir dil yanılgısına düşmeden hiçlik kavramını ele almaya çalışacağım.

Hiçlik ne demek? Yokluk ne demek? Boşluk ne demek? Yokluk ve boşluk hakkında konuşmak daha kolay fakat konu hiçliğe gelince onun tasavvur edilemez olduğu, aslında ondan bahsederken bilmediğimiz bir “şeye” gönderme yaptığımızı kabul ederiz. Şu cümleyi biraz düşünelim. “Hiçlik vardı sonra hiçlikten biz ortaya çıktık. Hiçlikten geldik ve tekrar hiçliğe karışacağız. Bu hiçlik her ne ise onda insan da vardı ve o hiçlikten tüm canlı ve cansız maddeler ortaya çıktı. Tüm her şey bu başlangıçtaki hiçliğe geri dönecek.”

Hiçlik kavramını düşünürken neyi referans alırız?

Hiçlik kavramını düşünürken sanıyorum yokluk ve boşluk kavramlarından yola çıkıyoruz. Bir şeyin olmamasına yok diyoruz. Yok olan şeyin yerine bir şey koyabildiğimiz için aslında yerine bir şey koymayacağımız bir şeyi kastediyor olmalıyız. Bu şey de boşluk olmalı. Peki boşluk mümkün müdür?

Boşluk var mıdır?

İçi boş bir şişeyi ya da uzay boşluğunu anlatırken bir anlamda boşluktan bahsederiz fakat ne şişenin içinin ne de uzayın boş olmadığını biliyoruz uzun süredir. Boş şişenin içinde gözle göremediğimiz öğeler olduğunu biliyoruz. Uzayda ise çeşitli atomların. Peki mutlak boşluk diye bir şey var mıdır? Mutlak boşluk derken demek istediğim her türlü kütlesi olan ve olmayan şeyden arınmış içinde hiçbir şeyin olmadığı bir alan. Mutlak boşluk var mıdır?

Bu konu kuantum fizikçilerinin daha doğru cevap vereceği bir soru olsa da mutlak boşluk diye bir şey yok ve zorla elde edilmeye çalışıldığında da elde edilebilecek bir şey değil. İçinde ışık, bakteri, atom, atom altı parçacıklar, sanal parçacıklar veya anti parçacıklar olmayan bir alan bulmak söz konusu değil. (Casimir etkisi) Kuantum dalgalanmalar her yerde. Boşluk dediğimiz şey aslında tamamen boş değil. Mutlak boşluk diye bir şey bile yokken hiçlik tasavvur edilebilir mi? Hiçlik ile mutlak boşluğu nasıl ayıracağız? Bu çok zor bir sorudur. Mutlak boşluğu yakalayınca ondan zamanı, mekanı ve gözlemciyi de çıkarınca hiçlik dediğimiz şeye daha fazla yaklaşmış oluruz sanırım.

Hiçlik nedir?

Bu sorunun bir cevabı yoktur ve aslında yazının başında dediğim gibi hiçlik diye bir şey de yoktur. Aklımızda yokluk ve boşluk gibi referans kavramlar nedeniyle ortaya çıkmış bir kavram olmalıdır hiçlik. Deniz kızı ya da tek boynuzlu at gibi. Bence Heidegger de hiçlik ile ilgili çok doğru soruları sormuş fakat verdiği cevap yetersiz kalmıştır. Heidegger’in hiçlik ile ilgili şu tespitlerine bir bakalım:

Hiçlik nedir? Sorar sormaz, alışılmamış birşey hemen kendini gösteriyor. Bu sorunun içine hiçliği, şöyle ve böyle ‘olan’ birşey, bir varlık halinde önceden sokuyoruz. Hâlbuki o, bundan esaslı bir surette ayrılıyor, hiçlik problemini ortaya koymak, yani hiçliğin ne ve nasıl olduğunu sormak, sorulanı tersine çeviriyor. Soru kendine ait olan konusundan sıyrılıyor.

Hiçliği nerede arayacağız? Hiçliği nasıl bulacağız? Birşeyi bulmak için o şeyin mevcudiyetini önceden bilmemiz icap etmez mi? Hakikaten! Çok defa insan, varlığını önceden tayin ettikten sonra, aranılanı ancak arayabilir. İmdi, araştırmamızın konusu hiçliktir.

Eski Yunan metafiziği hiçliği, varlığın yokluğu (non-etre) yani kendisine şekil veremeyen; görünüşü olmayan şekilden mahrum madde anlamında tasavvur eder. Varlık, kendisini vücuda getiren ve olduğu gibi görünen surettir.

Metafizik Nedir / Martin Heidegger

Tabii burada konu Heidegger’in hiçlik kavramına bakışı olmadığı için soruyu cevaplamanın zorluğuna dikkat çekmek için bu alıntıları ekledim. Eğer bildiğimiz kadarıyla boşluk diye bir şey yoksa, mutlak boşluk bile yoksa hiçlik diye bir şeyi düşünmek yerine varlığın kendisini düşünmek daha doğru olabilir. Varlık her durumda kendini gösterirken ve her yere sızıyorken hiçlik üzerine konuşmak yerine varlığa yoğunlaşmak ve varlığın ne olduğunu anlamaya çalışmak daha önemli gibi duruyor. Aslında bu bizi bir kısır döngüden de kurtarıyor. Hiçlik eğer içinden şeylerin çıktığı bir muamma ise kendisi de izaha muhtaç olacaktır. “Vardır” yani varlığı kabul edersek varlık dışında bir şey olmayacağı için o hiçten de gelmiş olamaz. (Parmenides)

Varlık ortadadır fakat hiçlik düşünülemez. Düşünemiyor olmamız olmadığı anlamına mı gelir? Hayır. Düşüncenin gücünde olandan daha fazlasını öğrenemeyeceğimizi elbette kabul edebiliriz fakat hiçliği düşünmemizin gerekçesinin ne olduğu sorusunu unutmadan.

Varlık mümkün gerçekliklerin bir kısmından ortaya çıkmış olabilir. Varlık dediğimiz şeylerin (cismi olan) hepsi varlık sayılamayacak (cismi olmayan) şeylerden ortaya çıkmış denilebilir. Eğer varlık olarak karşımıza çıkmayan mümkün gerçeklikler varsa ve sadece varlığa gelmedilirse onlardan haberimiz bile olmayabilir.

Varlık bize şeyleri açıklamak için fazla basit ya da gösterişsiz geliyorsa belki de onu iyi anlamadığımız içindir.

7 yanıt

 1. Zeki Can avatarı
  Zeki Can

  yokluk,hiçlik,boşluk gibi ifadeler göremediğimiz varsaylanları söyemek içinsede, öyle olmadığı maddenin farklı halleri olduğu ,çok farklı durumların zamanla keşif edilmekte olacağı kesin gibidir.
  insan yapımız göz ilkel olsada, mükemel bir beynimizle bilişimi hızlandırdık .kuantum fizik yasalarını geliştirebilirsek akıllı yarı metal insan daha sonra süper akıllı proinsan yaratmak mümkündür.

 2. Nurlan avatarı

  Yokluk hiçlik midir? Boşluk ayrı bir konu ben yokluğu sormak istiyorum.Yani var olan insan ölunce yok oluyor yani bu yokluğa hiclik denebilir mi?

  “Varlık mümkün gerçekliklerin bir kısmından ortaya çıkmış olabilir. Varlık dediğimiz şeylerin (cismi olan) hepsi varlık sayılamayacak (cismi olmayan) şeylerden ortaya çıkmış denilebilir. Eğer varlık olarak karşımıza çıkmayan mümkün gerçeklikler varsa ve sadece varlığa gelmedilirse onlardan haberimiz bile olmayabilir.”

  Abi bu cok guzel anlatılmış ama varlık deyemeyeceğimiz gerceklık(cısmi olmayan yani)ne var? Mesela yani?

  1. Ölünce yok olmuyoruz, dönüşüyoruz. Bizi bir araya getiren şeyler başka şeyleri bir araya getiriyorlar ya da bir araya gelmeye hazırlar.

   Biz varlığı bilir tanırız. Uzay zamana göre şekillenmiş bir bedenimiz dolayısıyla zihnimiz var. Bir ihtimal olarak, bizim anladığımızın dışında “transandantal” bir gerçeklik ya da bizim varoluş olarak adlandıramayacağımız varoluşu da ortaya çıkarabilecek bir “potansiyel” söz konusu olabilir. Bu durumda bu “potansiyel” nerede o zaman sorusunu sorarız çünkü bu zihinlerle mekan ve zaman dışındaki bir şeyleri düşünemeyiz. Böyle bir potansiyel olduğu ihtimalini dışlayamayız belki ama olduğunu kabul etmek için bir nedenimiz belki de hiç olmayacaktır.

   Bir ek okuma önerisi:

   https://sirazduvari.com/anlamlandirmak-akil-ve-bes-duyu/

 3. İbrahim avatarı
  İbrahim

  Evet dünyada en ziyade hayret edilecek birşey varsa, o da bu inkârdır. Çünki kâinatın mevcudatındaki hadsiz
  intizamat ve hikmetleriyle, vücud ve vahdetine şahidler bulunduğu halde; onu görmemek, bilmemek, ne derece körlük ve cehalet olduğunu, en kör cahil de anlar.

  Hattâ diyebilirim ki; ehl-i küfrün içinde, kâinatın vücudunu inkâr ettiklerinden ahmak zannedilen Sofestaîler, en akıllılarıdır. Çünki kâinatın vücudunu kabul etmekle *Allah’a ve Hâlık’ına inanmamak kabil ve mümkün olmadığından, kâinatı inkâra başladılar. Kendilerini de inkâr ettiler. “Hiçbir şey yok” diyerek akıldan istifa ederek, akıl perdesi altında sair münkirlerin hadsiz akılsızlıklarından kurtulup, bir derece akla yanaştılar.*

  Lemalar (RNK) – 355

  1. Kendi aklınızla kendi cümlelerinizle ifade ederseniz söylemek istedikleriniz belki anlaşılır olur. Tekrar ediyorum kendi aklınızla.

 4. boşlukta bile göremediğimiz moleküller vs. olması, boşluğun olmaması anlamına mı geliyor? Belki boşluk da içinde gözle görülemeyen bazı atom altı parçacıklarının olması, sureti olmayan anlamına geliyor denebilir buna göre.
  Kırmızı elma var, yeşil de elma var. Bize elma kırmızı anlatıldı diye yeşil elmaya artık elma değil de armut demek gibi bir şey bu. Elma ikisi de.
  Boşluk, içinde göremediğimiz ‘şeylerin’ olduğu alan, var ama göremiyoruz işte o yüzden boşluk, diye düşünüyorum 🙂

  1. Yeni bir tanımı gerekli kılıyor bu. Elimizde tanım olmadan hiçliği ya da boşluğu konuşamayız. Verdiğiniz örnekle, eğer elma kırmızı olur deniyorsa ama yeşil ve sarı bir elma gördüysek artık elma tanımımız geçerli olmaz. Boşluk işte deyip kelimeyi duyduğumuzda aklımıza gelen şeyi kabul edersek boşluğun ne olduğunu değil ne anlamda kullanıldığını anlarız. Bu da gerçekliğe dair çok şey söylemez. Boş kafalı tabiri gibi mecaza doğru giden bir patikaya sapmış oluruz diye düşünüyorum.

Bir Cevap Yazın

Diğer 1.071 aboneye katılın
%d