İradenin Zaferi : Ünlü Hitler Propagandası

İradenin Zaferi (Triumph Des Willens) belgeseli bir propaganda çalışmasıdır. Kitle iletişimin ve medya araçlarının önemini en iyi bilen isimlerden biri de Hitler’di. Tüm Alman halkının radyolarından liderlerini dinlemesini isteyen Hitler sinemanın gücünü de elbette kullanacaktı. 2. Dünya savaşı yıllarında rejimler ve ideolojiler sinema üzerinden propagandalarını yoğunlaştırmaya başlamıştı.

1935 yılında yapılan İradenin Zaferi (Triumph Des Willens) , Nazi Almanya’sının propagandasının zirvey çıktığı belgeseldir

İradenin Zaferi iki saate yakın sürüyor. Bağlılık yeminleriyle ve askeri görüntülerle dolu. Teknoloji eski olduğu için görüntüler iyi değil. Sürekli büyük kitleler, halk grupları gösteriliyor. Nasyonal Sosyalist Parti’nin yöneticileri ülkedeki gidişat hakkında açıklamalar yapıyor. Konuşma çok az belgeselde. Gözlere hitap eden bir propaganda. Konuşmalar Hitler Almanya’sının ideolojisi hakkında fikir verdiği için günümüzde de kayda değer bence. İşte belgeselden dönemin ruhunu yansıtan bazı alıntılar:

Nasyonal Sosyalist Parti ve Hitler İdeolojisi

Sen yargıladığında Almanya yargılıyor.

Liderim: Bu Nasyonal Sosyalizmin sancaklarını ve bayraklarını diktin. Yıprandıkları zaman insanlar anlayabilecekler sonradan anlayacaklar, zamanımızın büyüklüğünü. Çünkü, sen, Liderim, Almanya’ya çok şey ifade ediyorsun! Siz Almanya’sınız! Sen harekete geçince, Halk harekete geçiyor. Sen yargıladığında, İnsanlar yargılıyor. Şükranlarımız senin yanında olma yeminidir iyi günde, kötü günde ne olursa olsun!

Liderliğine teşekkürler, Almanya anayurt olarak ulaşılabilir olacak. Dünyadaki bütün Almanlar için anavatan. Bizim için zaferin garantörüydün. Bizim için barışın garantörüsün! Kalıcı olacakmış gibi gözüken hiçbir devrim tam bir anarşiden başka bir şeye yol açmaz. Yani dünya savaşla yaşamayacak. Yani insanlar devrimle de yaşamayacak.

Basın ve propaganda

Gerçek esastır. Dünyayı yöneten basının gücü olarak Almanya hakkındaki gerçeklerin duyurulması yabancı basında yer almasını tek istediğimiz tek şeydir.

Alman işçisi bir sınıfa dahil değildir, o bölünmez Almanya’nın bir parçasıdır.

Irkının saflığını korumayan insanlar tohumdan mahrum olurlar! Tüm çabalarımız sadece bir düşünceyle dikte edilmeli. Alman işçisi başı dik ve gururlu ve eşit haklara sahip milli yoldaş olmalı. Güce dayalı kuvvete sahip olmak güzel olabilir ama halkın kalbini kazanmak ve muhafaza etmek daha iyidir. Tek halk! Tek lider! Tek imparatorluk! Almanya!

Ölenler de bizimledir.

Batıda Doğuda Güneyde karada, suda, ve bulutlarda. Kuzey Cephe yandaşları ve gericiler tarafından vurulan arkadaşlar Ölmediniz! Almanya’da yaşayacaksınız.!

Sınıf ayrımının kesinlikle olmadığı, itaatkar bir toplum istiyoruz.

Sizler bugün burada Almanya’nın her yerinde meydana gelmekte olan bir olayı temsil ediyorsunuz. Ve bizler, siz Alman gençlerinin ve kızlarının Almanya için dilediğimiz herşeyi özümsemesini istiyoruz. Tek bir halk olmak istiyoruz ve bunu sizler sayesinde istiyoruz.

Biz sınıf ve derece olmayan bir toplum istiyoruz. Ve sizler bu fikirlerin içinizde büyümesine izin vermeyin. Tek bir imparatorluk görmek istiyoruz.! ve sizler bunun için kendinizi eğitmelisiniz. Bu halkın itaatkar olmasını istiyoruz ve sizler kendi içlerinizde bu itaatkarlığın uygulamasını yapmalısınız.

Bu halkın sert olmasını istiyoruz.

Bizler bu halkın barış sever olmasını fakat aynı zamanda yürekli de olmasını istiyoruz. Ve sizler bu yüzden barışsever ve aynı zamanda güçlü de olmalısınız. Bu halkın müşfik olmasını istemiyoruz. Sert olmasını istiyoruz, bu nedenle gençliğinizde kendinizi sertleştirmeniz lazım. Kendinizi feda etmeyi ve aynı zamanda asla yıkılmamayı da öğrenmelisiniz.

Partinin iki prensibi aynı zamanda Alman ırkının karakteridir: Özveri ve mücadele.

Partimiz sadece yedi üyeye sahipken sadece iki prensibi vardı. İlki, doğru düzgün bir ideolojisi olan bir parti olacaktı. İkincisi, kararından dönmeyecek şekilde Almanya’da tek ve yegane güç olacaktı. Azınlıkta kalmak zorundaydık, halkın çoğunluğunda olmayıp azınlığında olan özveri ve mücadele unsurlarını harekete geçirdik. Çünkü bunlar Alman halkının ırksal olarak en iyi şeyleriydi…

Alman halkı artan miktarlarda kendilerini ikinci plana attı! Alman halkı mutlu kararlı bir şekilde değişen bir vizyonun bilinciyle sabit bir kutba yerleştirdi.! En iyi kanı taşıdığına inanan bir kişi liderliğe erişmek için bilinçle kullanmaktan asla vazgeçmez!

Tüm dürüst Almanlar parti çatısı altındadır.

Tüm dürüst Almanların Nasyonal Sosyalist olduğu gösterilmelidir. Sadece en iyi Nasyonal Sosyalistler, Parti Yoldaşlarıdır! Yaşlı olanlarımız tökezlediğinde gençlerimiz bayrağı devralacak ve vücutları harap olana dek taşıyacaklar. İşte o zaman, Partide en itaatkar olan bizler Nasyonal Sosyalist düşüncenin en yüksek simgeleri olacağız. Şanlı ve övgüye değer ordumuz eski, gururlu, halkımızın sancak taşıyıcısı eşit geleneksel fikirlere sahip siyasi liderlik ve Partiyi savunacaktır.

Kısaca Hitler Almanya, Almanya Hitler’dir.

Parti Hitler’dir.! Hitler Almanya’dır, Almanya Hitler’dir.!

İradenin Zaferi tarihi niteliği olan bir yapım. Yapımı bugün izlemek oldukça sıkıcı bana göre. Yapımda geçen önemli olduğunu düşündüğüm cümleleri buraya alıntıladım. Merak eden fakat izlemeyi sürdüremeyenlerin yararına olacaktır. Nasyonal sosyalizm çoğu zaman faşizm ile aynı anlamda kullanılır bizde. Faşizm ve özellikleri hakkında ilgili yazıya bakabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

Diğer 1.069 aboneye katılın