Açık Kültür

Modern Tıp İşe Yaramıyor Mu?

Modern tıp ve ilaç endüstrisi hakkında hergün yeni eleştiriler okumak istesek bile kaynak eksikliği çekmeyiz. Sağlıkla ilgili aynı konuda yapılan farklı açıklamalar, ilaçların etkisizliği, tedaviyi sağlamak yerine göstergeleri yok ettiği, kazanç uğruna faydasız ürünlerin satıldığı ve desteklendiği, tıpla ilgili bilimsel araştırmaların firmalarca fonlandığı için gerçeği yansıtmadığı gibi eleştirileri okuyoruz.

“Beyaz mafya”, “Ortodoks tıp”, “modern dünyanın şamanları” gibi söylemler duyuyoruz.

Bu konuda Nobel ödüllü bir bilimcinin akıllıca bir değerlendirmesine denk geldim Genç Bilimadamına Öğütler kitabında. Modern tıp hakkında bir eleştiri okurken bu yazıyı da akla getirmek doğru olabilir.

Modern tıp nezleyi bile tedaviden aciz mi?

“Modern tıp nezleyi bile tedaviden aciz.” sözlerinin aşağılayıcı bir tavırla dile getirildiği ne çok işitilir. Buradaki saldırganlık bu sözlerin yanlış olmasından değil, ima ettiği şeylerden kaynaklanmaktadır. Modern tıp bu kadar … durumda iken kanser araştırmalarına milyarlarca dolar harcamak anlamsız değil midir, vb. ?

Burada hatalı olan, klinik olarak basit sayılan hastalıkların nedenlerinin de basit; ciddi hastalık nedenlerinin ise derin, karmaşık olduğu, sebep ve tedavilerini saptamanın da o ölçüde zor olduğu yolundaki yaygın kanıdır. Bu kanı
doğru değildir. Alerjik reaksiyonla birlik’te, bir veya daha fazla solunum yolu virüsünün neden olduğu nezle son derece karmaşık bir hastalıktır.

Birçok türü hala şaşırtıcı olan egzama da öyledir. Phenylketonuria gibi çok ciddi birçok hastalığın nedenleri ise nispeten basittir. Phenylketonuria’da olduğu gibi, bazıları önlenebilir; bakteri enfeksiyonlarında olduğu gibi bazıları da tedavi edilebilir. Basit kökenli bazı kanser türleri önlenebilir. Örneğin sigara ve bazı endüstiyel kimyasal maddelerin neden olduğu kanserler. Dış etkenlerin neden olduğu kanser oranının yüzde 80’e kadar yükseldiğini kabul edenler vardır.

Nezle için söylenene benzer bir başka yargıya göre de “Kanser bir uygarlık hastalığıdır.” Bu, sanayileşmiş batı ülkelerindeki kanser oranını gelişmekte olan ülkelere göre yüksek olmasından çıkarılan ve görünüşte doğal olan bir sonuçtur. Demografi (nüfus istatistikleri) ve epidemoloji (salgın hastalıklar) bilimlerine aşina olan kişiler, derhal, karşılaştırılan toplumların gerçekten karşılaştırılabilir olup olmadığını sorgularlar ve bunda haklıdırlar.

Yukarıdaki örnekteki toplumlar birbirleriyle kıyaslanamazlar. Batılı insanın kansere yakalanma riskinin yüksek olması, daha uzun yaşaması, yani başka nedenlerle ölmemesindendir. Çünkü kanser daha çok bir orta yaş veya ihtiyarlık hastalığıdır; bu yüzden, çıkarılan sonuç yanlıştır. Ölüm nedenlerinin karşılaştırılması, ancak yaş grupları gibi değişkenlerin standart olması halinde geçerlidir. Bu arada, hastalığın teşhisindeki uzmanlık farkları da göz önünde tutulmalıdır.

Bir konunun eleştirilmesi onun daha iyiye gitmesini sağlar. Tüm bu eleştirilerde doğruluk payı vardır belki ama bu eleştirilerin tıbbın daha iyi noktaya gelmesini sağlayacaksa faydalıdır. Modern tıbbın işe yaramadığını söylemek doğal olarak büyük bir haksızlık olur sanırım.

Bir Cevap Yazın