Ödev ve Öğrenci Başarısı İlişkisi (Ödev Verilmemeli mi?)

Öğrencilere ödev vermek yasaklandı. Öğrencilere ödev verilmemeli mi yoksa verilmeli mi? Ödev ve öğrenci başarısı arasındaki ilişkinin anlaşılması için ABİDE 2016 raporundan faydalanılarak ödev sıklığı ve öğrenci başarısı arasındaki ilişki; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler açısından incelenmiştir. Araştırma yaklaşık 38000 öğrenci ile yapılmıştır.

Araştırmanın evren ve örneklemi

ABİDE örnekleminin belirlenmesinde MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı’ndan alınan okul ve şube sayıları kullanılmıştır. 16488 ortaokul ve 48679 şubeyle başlanan çalışmaya, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin bulunduğu okul ve şubeler çalışmanın dışında tutularak 16118 okul ve 48091 şube üzerinden devam edilmiştir. 81 il için yapılan çalışmada her bir il için yaklaşık 400 öğrencilik gözlemin yeterli olacağına karar verilmiştir.

Türkçe’de ödev verilmeli mi?

En yüksek puan ortalamasının Türkçe ödevini yapmak için “16-30 dakika” harcayan öğrencilere ait olduğu (X=506,45), en düşük ortalamanın ise Türkçe ödevini yapmak için “15 dakika ya da daha az” süre harcayan (X=490,12) öğrencilere ait olduğu görülmektedir. Öğrencilerin ödev yapmak için çok fazla süre harcamalarının Türkçe puanlarında tutarlı bir biçimde anlamlı bir değişime yol açmadığı görülmektedir.

Türkçe ödevi verilen ve verilmeyen çocukların farkı

Tablo 3.23 incelendiğinde, haftada 1 ya da 2 kez ev ödevi veren öğretmenlerin öğrencilerinin en yüksek puan ortalamasına (X=488,98); ev ödevi vermeyen öğretmenlerin öğrencilerinin ise en düşük puan ortalamasına sahip olduğu (X=481,20) görülmektedir.

Matematik ödevi verilmeli mi?

En yüksek puan ortalamasının matematik ödevini yapmak için “31-60 dakika” harcayan öğrencilere ait olduğu (X=506,19), en düşük ortalamanın ise matematik ödevini yapmak için “15 dakika ya da daha az” süre harcayan (X=486,89) öğrencilere ait olduğu görülmektedir. Öğrencilerin ödev yapmak için çok fazla süre harcamalarının matematik testi puanlarında tutarlı bir biçimde anlamlı bir değişime yol açmadığı ifade edilebilir.

Matematik ödevi verilen ve verilmeyen çocukların farkı

Tablo 3.53 incelendiğinde, ev ödevi vermeyen öğretmenlerin öğrencilerinin en yüksek puan ortalamasına (X=498,20); haftada 3 ya da daha fazla kez ev ödevi veren öğretmenlerin öğrencilerinin ise en düşük puan ortalamasına sahip olduğu (X=483,95) görülmektedir. Bununla birlikte, matematik öğretmenlerinin ödev verme sıklığı arttıkça öğrencilerin matematik testi puanlarının düştüğü gözlenmektedir.

Fen Bilimleri’nde ödev verilmeli mi?

En yüksek puan ortalamasının fen bilimleri ödevini yapmak için “16-30 dakika” harcayan öğrencilere ait olduğu (X=504,80), en düşük ortalamanın ise fen bilimleri ödevini yapmak için “15 dakika ya da daha az” süre harcayan (X=493,02) öğrencilere ait olduğu görülmektedir. Öğrencilerin ödev yapmak için çok fazla süre harcamalarının fen bilimleri puanlarında tutarlı bir biçimde anlamlı bir değişime yol açmadığı görülmektedir.

Fen Bilimleri ödevi verilen ve verilmeyen çocukların farkı

Tablo 3.83 incelendiğinde, ev ödevi vermeyen öğretmenlerin öğrencilerinin en yüksek puan ortalamasına (X=520,88); haftada 3 ya da daha fazla ev ödevi veren öğretmenlerin öğrencilerinin ise en düşük puan ortalamasına sahip olduğu (X=482,49) görülmektedir. Bir başka deyişle, öğretmenlerin ödev verme sıklığı arttıkça öğrencilerin başarı puanlarının düştüğü gözlenmektedir.

Sosyal Bilgiler’de ödev verilmeli mi?

En yüksek puan ortalamasının sosyal bilgiler ödevini yapmak için “16-30 dakika” harcayan öğrencilere ait olduğu ( =504,34), en düşük ortalamanın ise sosyal bilgiler ödevini yapmak için “90 dakikadan fazla” süre harcayan ( =491,43) öğrencilere ait olduğu görülmektedir. Öğrencilerin ödev yapmak için çok fazla süre harcamalarının sosyal bilgiler puanlarında tutarlı bir biçimde anlamlı bir değişime yol açmadığı görülmektedir.

Sosyal Bilgiler ödevi verilen ve verilmeyen çocukların farkı

Tablo 3.114 incelendiğinde, ev ödevi vermeyen öğretmenlerin öğrencilerinin en yüksek puan ortalamasına ( =527,52); haftada 1 ya da 2 kez ev ödevi veren öğretmenlerin öğrencilerinin ise en düşük puan ortalamasına sahip olduğu (=492,53) görülmektedir. Öğretmenlerin ödev verme sıklığının öğrencilerin sosyal bilgiler puanlarında tutarlı bir biçimde anlamlı bir değişime yol açmadığı gözlenmektedir.

Sonuç;

Tablolar ve veriler incelendiğinde Türkçe dersi dışında verilen ödevlerin öğrenci başarısına katkı sağlamadığı, ödev vermeyen öğrencilerin sınavdan daha iyi sonuçlar aldığı görülüyor. Bunun yanında ödev sıklığı ile öğrencinin ders başarıları arasında ilişki görünmüyor. Matematik ve Fen Bilimleri derslerinde ödev sıklığı artınca başarı azalıyor.

ABİDE 2016 raporu ülkemizde yapılan geniş kapsamlı bir araştırma sonucu hazırlandığı için önemli bir veri. Tek başına bir araştırma tamamen doğru bir sonuca varmayabilir. Araştırmayı buradan incelemeniz yerinde olacaktır. Yapılan alıntılar tamamen ilgili rapordandır.

Bir Cevap Yazın

Diğer 1.071 aboneye katılın
%d