Toplum 5.0 : Japonların Toplumsal Değişim Planı

Toplum 5.0 nedir? Japon devlet adamı Shinzo Abe tarafından ortaya atılmış bir kavram bu. Kısaca, endüstri 4.0’dan sonra yeni bir toplum kurma gerekliliği ortaya çıkacak. Endüstri 4.0 ile uyumlu, insanı merkeze alan bir toplumsal dönüşüm hedefleniyor. Bilgi toplumu olarak adlandırılan toplumun, bir sonraki aşamasının toplum 5.0 (süper akıllı toplum?) olması bekleniyor. Toplum 5.0 Japonların büyük toplumsal dönüşüm planı.

Almanlar Endüstri 4.0 kavramını ortaya attılar fakat endüstri yeni bir adım atarken toplumu da bu değişime uydurmak gerekecek. Big data ve diğer teknolojilerle üretilen siber teknolojilerle gerçek hayatı birleştirmeye odaklanılıyor. Dijital ve gerçek hayatın birleştiği yeni bir toplumsal düzene hazırlık yapılıyor. İnsan etkeninin göz ardı edildiği bir endüstriyel adımın amacına ulaşmayacağını düşünüyor olmalı Japonya.

Sanayi devrimiyle birlikte insan gücününün yerini makineler almaya başladı. Endüstri 4.0 ise ileri bir aşama olarak insana olan ihtiyacı (iş gücünü) hiç olmadığı kadar azaltabilir. (Mahfi Eğilmez’in görüşü de bu yöndedir.) Toplum 5.0 da bu dönüşümün insan yararına olması esasına dayanıyor. Makineler insanlar için bir tehdit mi olacak yoksa onların yararına mı olacak?

Eksi endüstri devrimlerinde insana olan ihtiyaç azalmamış, yeni mesleklere ihtiyaç duyulmuştu. Endüstri 4.0 ise gerçek anlamda bir işsizliğe neden olabilir. Olası sorunlarla nasıl başa çıkılacak? Japonya bu dönüşümün insan yararına olmasını hedefliyor bu planla. Toplum 5.0 ekonomik ilerlemeler ile toplumsal sorunlar arasında denge sağlayacak.

Japonya Toplum 5.0 ile neleri hedefliyor?

Toplum 5.0 Japonya’da doğsa da gelişmiş ülkeler için de bir sorun olan yaşlanan nüfus meselesini çözmek istiyorlar. Japonya %26.3 ile 65 yaş üstü nüfusun en kalabalık olduğu ülke. Dünyada da aynı sorun var. Japonlar için belki de iddialı söylemler bunlar. Bir haberden alıntı:

Sosyal yaşamın zor ve pahalı olduğu ülkede yaşlılar mağazalardan hırsızlık yapıyor. Ülkede yaşlı kadınların neredeyse yarısı yoksulluk sınırında yaşarken bu oran erkeklerde yüzde 29’a düşüyor. Yine de parasızlık insanları cezaevinde yaşamaya iten tek sebep değil. Maddi durumu yeterli insanların da yalnız hissettikleri için cezaevine girmeye çalıştığı durumlar görülüyor.

Peki neden toplum 5.0? Toplum 5.0 adının insanlığın beşinci aşaması olduğunu düşündükleri için ismi böyle. Ve 5 duvarı kırmaktan bahsediyor bu ismi seçenler.

  1. Aşama: Avcı toplayıcı toplum.
  2. Aşama: Tarım toplumu.
  3. Aşama: Endüstri toplumu. İlk endüstri devrimi, buhar makinesinin ve lokomotifin icadı ile başlayan süreç.
  4. Aşama: Bilgi toplumu. Bilgisayarlar, otomasyon sistemleri, internet, big data vesaire toplumu. Günümüz toplumu.
  5. Aşama: Süper akıllı toplum. (Henüz bir plan.)

Toplum 5.0 ile kırılması düşünülen 5 duvar neler?

Hukuk sistemindeki engeller
Nesnelerin dijitalleşmesindeki bilimsel boşluklar
Kalifiye personel eksikliği
Sosyo-politik önyargılar
Toplumsal direnç

Konu hakkında ayrıntılı bilgi almak ve yeni planın nasıl işleyeceğini görmek için burayı ziyaret edebilirsiniz. Sanal alan ile gerçekliğin birleştirilmesi, teknolojinin insan merkezli olması gibi hedeflere yer veriliyor.

Büyük Resmi Görmek

Yazının kalan kısmı kişisel görüşleri yansıtmaktadır. Tarihi değiştiren üçüncü büyük olayla karşı karşıyayız. Bu toplum 5.0 değil, bu endüstri devriminin kendisidir. Tarım toplumu insanlığı değiştiren ilk büyük olaydı. Endüstri devrimi ise aile yapısından şehir yapısına kadar her şeyi değiştirdi. Şuanki meseleler aynı büyük değişimin devamı. Alvin Toffler’ın Üçüncü Dalga Geliyor kitabını okumak konuya daha geniş bir açıdan bakmayı sağlayabilir.

Evrensel Vatandaşlık Maaşı

Belki konunun bir devamı olarak şu iki başlık meseleyle ilişkilendirilebilir: Evrensel vatandaşlık maaşı ve Afrika’ya olan ilgi. Finlandiya vatandaşlık maaşının denemelerini yaptı. Benzer çalışma başka ülkelerde de yapıldı. Bir insan temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışsa da çalışmasa da bu parayı alacak. Endüstri 4.0 ile ulaşılan bolluk bunu getirebilir. Rüya gibi fakat kabus gibi senaryolar da söz konusu olabilir. Kalabalık nüfuslu ülkeler bu dönüşüme uyum sağlayamayabilirler. Yuval Harari’nin Homo Deus kitabında bu konuya değiniyor.

Bir Cevap Yazın

Diğer 1.076 aboneye katılın