Kategori: Açık Kültür

Canlı Korku Makinesi

Makinenin en temel işlevlerinden biri bir enerji türünü başka bir enerjiye daha doğrusu harekete çevirmek olduğu için insanı da canlı bir makine olarak görmek yanlış olmaz. Biricik işlevi hayatta kalmak olan bir makine ve bu makine biricik işlevi olan hayatta kalmaya karşı engeller oluştuğunda kaygı tepkisini geliştirir. Hayatta kalma işlevi hayatta daha sağlam kalma, ona […]

Demokrasinin Kaybettirdikleri

Demokrasinin şimdiye kadar bulduğumuz en iyi sistem olduğunu fakat mükemmel bir sistem olmadığını ve eksikliklerinin olduğunu birçok kişi farklı gerekçelerle de olsa kabul edecektir. Demokrasinin kaybettirdikleri başlığı kulağa rahatsız edici gelebileceğinden girişte bu açıklamayı yapmam gerektiğini düşündüm. Karl Popper‘ın mantıklı biri olduğuna inanırım. Demokrasinin olumsuzlukları üzerine Platon’dan Nietzsche’ye kadar geniş bir filozof kitlesi konuşmuş. Bu […]

Aristo ve Savaş Üzerine

Felsefede Aristo’nun konumu eşsizdir. Bilginin kaynağını, tamamen aklına dayanarak göklerde değil yeryüzünde arayan ilk büyük akıldı. Bir mesele üzerine düşünmek ve onu iyileştirmek elbette önemlidir fakat bir mesele üzerine ilk kez düşünüp onun ilkelerini oluşturmak daha önemlidir. Mantık ilkelerini ortaya atan Aristo dünyadaki en ciddi meseleler üzerine de kafa yormuştu. Tragedyanın ne olduğunu incelemiş, biyoloji […]

Mexico City’de Metro Durak Sembolleri

Meksika’nın başkenti Mexico City’nin metrosunda her istasyonun ayrı bir simgesi var. Okuma yazma bilmeyenler düşünülerek tasarlanmış bu sıra dışı isimlendirme yönteminin hikâyesi aşağıda. Yapımına 1967’de başlanan metro, Mexico City’i birçok açıdan değiştiriyor: metro için belli başlı simgesel yerler yıkılıyor, istasyonları yapılıyor, istasyonlara yakın yerlerdeki konutlar ve iş yerleri değişiyor. Kentteki peyzaj da bunlara paralel olarak […]

Mantık Duvarları : The Love Me Or Die

Platon’un mağarasının ilginç bir yorumu, o mağaranın zihnimiz olduğu ve asla anlayamayacağımız kavramlarla çevrili olduğumuzla ilgiliydi. Biz şeyleri neden sonuç bağlamında anlarız ve onlar arasındaki ilişkiyi bir noktaya kadar takip edebiliriz. Sonsuzluk, hiçlik ve ölümsüzlük gibi kavramları düşünmeye başladığımızda işin içinden çıkamayız. Bazı kavramlar için zihnimizin sınırlarıdır diyebiliriz. Zihnimiz meseleleri nedensellik ilkesine göre düşünür, böyle […]

Canlılığın Algoritması ve Algoritmanın Sınırı

Algoritmalar üzerine Yalın Alpay’ın buradaki konuşması algoritmalar üzerine güzel bir tartışmanın kapısını açıyor. Bilindiği gibi Netflix, Youtube, Spotify gibi yazılımlar yapay zeka algoritmaları sayesinde size yeni filmler, kitaplar ya da müzikler öneriyorlar. Sizin önceki beğenilerinizden yola çıkarak beğenebileceğiniz başka içerikleri öneriyorlar. Mantık şu: Bizim beğendiğimiz içerikleri beğenenlerin beğendiği ama bizim henüz görmediğimiz içerikleri karşımıza çıkarmak. […]

Buyur Edilmiş Fikirler Üzerine

Bourdieu televizyon üzerine yazarken acelecilikle düşünme arasındaki zıtlığa dikkat çekmek için Antik Yunan anlayışını hatırlatır. Düşünmek için beklemek gerekir, durmak gerekir. Acelecilik halinde düşünülemez. Düşünmek uzun zaman ister. Sokrates ile ilgili bir hikaye hatırlıyorum. Sokrates gece bir davete giderken aklına bir mesele gelir ve düşünmeye başlar. Olduğu yerde kalır. Sabah olduğunda hala aynı yerde dikilmektedir. […]

Alfred Adler ve Eğitim Üzerine

Alfred Adler en önemli kavramlarından biri olan aşağılık duygusu ve üstünlük kompleksininin eğitim alanına etkilerini de ele alıyor ve bazı önerilerde bulunuyor. Eğer insan güçlü olma isteği ile doluysa ve bu duygu onu olumsuz durumlara itiyorsa ailede ve eğitimde dikkat edilmesi gereken nedir? Adler, demokratik aile ve demokratik okul olarak özetleyebilirdi bu sorunun cevabını. Çocukla […]

Bitcoin Bir Fare Zehri Mi? Ya Da I Have A Dream

Başlıkta bitcoin için sorulsa da bu soru tüm kripto paralar için geçerlidir. Bitcoinin bir fare zehri olduğu yorumu Waren Buffett’a ait. Genelde uzun yıllar sonra okunduğunda bir anlamı olmayacak yazılar yazmamaya çalışıyorum fakat kripto paralar ya da en azından blockchain artık hep hayatımızda olacak gibi. Peki bitcoin ve tüm alt coinler ekonomi bilimi açısından ele […]

Postmodernizm Çıkmazı

Suyu Arayan Adam okuduğum en iyi kitaplardan biri. Yazar bize dönemin dünyasını kendi iç dünyasındaki fırtınalar üzerinden anlatır. Çok etkilenmiştim suyu arama meselesinden. Yazar suyu önce turan idealinde arıyordu, sonra Sovyet Rusyasında aradı. En sonunda suyun kendi içimizdeki bilmediğimiz kuvvetlere bir gün erişme özlemi olabileceğini söyledi. Belki de haklıdır. O, dünyayı döndüren büyük fikirlerin olduğuna […]