Acemaşirana İnanmak (SAE)

Temmuz 20, 2019 Admin 0

Saatleri Ayarlama Enstitüsü ilk okuduğumdan beri en sevdiğim kitap. Geleneğin bilgeliği Muvakkit Nuri Efendi’de hayat bulmuştur. Geleneğin batıl yanı ise Seyit Lütfullah olsa gerektir. Kitaptaki […]

Kapitalizm Nedir? Artı ve Eksileriyle

Temmuz 17, 2019 Admin 0

Kapitalizm klasik tabiriyle üretim araçlarının devletin değil şahısların elinde olması ve devletin arz talep piyasasında sadece bir denetleyici olarak yer alması esasına dayanan ekonomik sistemdir. […]

Sürüngen Beyin Her Zaman Kazanır

Temmuz 11, 2019 Admin 0

Triune beyin teorisi, beyni üç bölüme ayıran ve hangi bölümün hangi işlerden sorunlu olduğunu açıklayan bir teori. Bu teoriye göre beynin sürüngen beyin denilen, hayatta […]

Milletlerin Kitle Sembolleri

Temmuz 5, 2019 Admin 1

Elias Canetti Kitle ve İktidar kitabında kitle sembollerinden bahsediyor. Yazar bazı milletlerin karakteristik özelliklerini, ülkenin coğrafyası ve tarihiyle ilişkilendirerek bir sembolle özdeşleştiriyor. Kitle sembolleri üzerinden […]

Fransa BAC Sınavından (Felsefe) Sorular

Haziran 23, 2019 Admin 0

Fransa, lise bitiminde öğrencileri üniversiteye yerleştirmek için AB’deki çoğu ülkenin yaptığı gibi Baccalauréat (BAC) isimli bir sınav yapıyor. Sınav bizim Kazak modeli olarak bildiğimiz açık […]

Cadı Ve Mesih (Cadıların Anlamı)

Haziran 14, 2019 Admin 2

Cadı meselesini kitle ve iktidar ilişkisinin bir yansıması olarak ele almak çok aydınlatıcı olacaktır. Cadı var mıdır? Cadı kavram olarak vardır. Cadı gerçekten var mıdır? […]